Make your own free website on Tripod.com

מרכז ההדרכה האינטראקטיבי

של שבט צופי גבעתיים

לקראת פתיחת שנת תשס"ג החדשה החלטנו להפתיע ולפתוח גם אנחנו מרכז הדרכה אינטראקטיבי, כאן באתר של שבט צופי גבעתיים www.zofim.kef.li .

כולכם מוזמנים לעיין בחומר המרתק שיוכנס לכאן בכל יום! כל אחד יכול להגיב ולהוסיף חומרים משלו...
חומר נוסף ניתן לשלוח לדואל
zofim@d-p.co.il

פעולות
פעולת שב"כ
  צופיות מעשית
תרמיל אישי
     
תנועת הצופים
עקרונות היסוד
10 מידות הצופה
המנון תנועת הצופים
מטרות תנועת הצופים
תפיסות תנועת הצופים
מילות שיר הצופים
התאחדות הצופים והצופות בישראל
מפקד תנועות הנוער
  טקסטים שונים
קוקה-קולה
האדם מן הקוף
חוטב העצים המהיר
מסמר אחד בקיר
הלחם והחמאה
לשם מה קיימים יתושים בעולם?
הומור
אגדת הצ'קבומבום
על הדברים החשובים בחיים
הדרקון הלא נכון
מדוע הסמיק הקטלב?
פרת משה רבינו
מרבה רגליים
הסיפור על האיש הירוק
פרפר
גבע חובב טבע
החלון והמראה
מה אמר חוזה העתידות לסולטן?
חוק הפירות
מדוע לגמלים יש זנב?