Make your own free website on Tripod.com

פעולת שב"כ

גדוד הראל

ערכים:

  1. תנועת הצופים תפעל למען שמירת חוק והצדק.
  2. תנועת הצופים תחנך לערכי חברות ורעות.
  3. תנועת הצופים תטפח חיים קבוצתיים בחברה.
  4. תנועת הצופים תעודד עזרה לזולת וערבות הדדית.

מטרות:

  1. החניכים ילמדו לעבוד בשקט, בחשאיות וביחד.
  2. החניכים ילמדו לעזור אחד לשני ולסמוך אחד על השני.

מהלך הפעולה:

בפעולה הקבוצות ישחקו משחקי חשיבה, ריגול, כוח וקבוצתיות.

  1. המשחק חתול עכבר – כל הקבוצה עומדת במעגל ועליה להגן על העכבר מהחתול (כמובן עם שמות אחרים – לא "חתול ועכבר"...)
  2. חידות בלשיות – חידות שכדי למצוא את התשובה שואלים את המדריכים שאלות של כן ולא.
  3. אסיר נמלט – נבחרים מספר קטן של אסירים ועליהם לברוח מהר ולהתחבא בתחום מסוים. על שאר הקבוצה לתפוס את כל האסירים.
  4. מטוטלת – כל מתנדב בתורו נמצא באמצע מעגל ועליו בעיניים קשורות ליפול אחורנית כך שהקבוצה תדחף אותו כל פעם לכיוון אחר. – עליו לסמוך על הקבוצה.

 

חלק צופי – קשר אזיקים