Make your own free website on Tripod.com

החלון והמראה- מאת פאולו קואלו

בחלון אתה ראה את האחרים, במראה את עצמך בלבד
צעיר עשיר מאוד הלך לרב וביקש ממנו עצה שתעזור לו למצוא כיוון לחייו. הרב הוליך אותו אל החלון ושאל אותו:
"מה אתה רואה?"
"אני רואה אנשים באים והולכים, ועיוור מקבץ נדבות ברחוב".
אז הציב אותו הרב מול מראה, וחזר ושאל:
"מה אתה רואה".
"אני רואה את עצמי".
"ואתה כבר לא רואה את האחרים! כיצד זה שאתה מביט בשתי זכוכיות – החלון והמראה – ובאחת אתה רואה את עצמך בלבד ובאחרת אתה רואה את האחר? שתיהן עשויות מאותו חומר-גלם, זכוכית. אך המראה, משום שהודבקה עליה שכבה דקה של כסף, מאפשרת לך לראות בה את עצמך בלבד.
השווה את עצמך לשני מיני הזכוכית הללו. עני - ראית את האחרים וחשת חמלה כלפיהם. מכוסה כסף (עשיר) - אתה רואה את עצמך בלבד. תהיה שווה משהו רק כשיהיה לך האומץ לעקור את מעטה הכסף המכסה את עיניך כדי ששוב תהיה מסוגל לראות את האחרים".