Make your own free website on Tripod.com

אגדת הצ'קבומבומים דור פוזנר
או- מדוע יש סימון שבילים?


היה הייתה פעם ממלכה ענקית ושמה צ'יקבומבום.
הממלכה הייתה בנויה מהמון יצורים קטנים ושמם כמובן היה צ'קבומבומים.
לצ'קבומבומים הקטנים היה תחביב מוזר, הם אהבו לעשות מין בשלישיות.
רוב היום הם היו עסוקים בתחביב הזה והתרבו במהירות מדהימה.
בכדי להבחין בין זכר לנקבה היו צבועים הצ'קבומבומים בצבעים שונים,
כל הזכרים בלבן והבנות צבעוניות: אדומות, שחורות, כחולות וירוקות.
וכך התבצע הדבר: שני בנים לבנים היו בצדדים ונקבה צבעונית באמצע.
וכמו בכל האגדות הטובות, מת המלך הטוב של בממלכה ובמקומו בא מלך אכזר יותר.
כמובן שהתחביב של הצ'קבומבומים לא מצא חן בעיניו והוא החליט לחסל את הדבר.
הוא הוציא כרוזים, הביא ציידים, הוריד גשם חומצי, אבל שום דבר לא עזר,
הצ'קבומבומים הסתתרו מתחת לסלעים ולא ויתרו.
המלך האכזר החליט לבנות מכבש, הוא הושיב פועל וציווה עליו לעבור בכל הממלכה ולמעוך כל צ'קבומבום העוסק בתפקיד הנלוז...
וכך נמרחו כל הצ'קבומבומים וכל מה שנשאר מהם כיום הם סימוני השבילים, זכר לתחביב שלהם.