Make your own free website on Tripod.com

מרבה רגליים -  מרבה בעיות.

הנדל יוצא לקניות/אפריים סידון

נדל אחד, כלומר ארבעים רגליים

נכנס לחנות נעליים.

וביקש מאד שיתנו לו למדוד:

זוג אחד נעלי זמש שחור

זוג אחד נעלי התעמלות

וזוג עם רוכסן (שנפתח בקלות)

זוג נעליים שחורות קיציות

זוג מגונדר שבצד ציציות,

זוג עם קרפ (אבל לא מתקלף)

זוג...(רק שנייה, המוכר התעייף)

שני זוגות נעלי עקבים

שני זוגות כפכפים רחבים

זוג אחד שיהיה קצת פתוח,

זוג... (רק שנייה! תן לי לנוח!)

זוג אחד נעליים מבד

שני זוגות מעור מיוחד

נעלי בלט -  אבל רק זוג אחד.

וכשהמוכר לזוג האחרון התכופף

ביקש ממנו הנדל לא להתעייף.

כי בזוג רגליים אחד,

הוא רוצה ללכת יחף!