Make your own free website on Tripod.com

הסיפור על האיש הירוק / יונתן גפן

היו היה פעם, בעיר ירוקה, גר לו איש אחד, איש ירוק.

האיש הירוק גר בבית ירוק עם דלת ירוקה וחלונות ירוקים.

הייתה לו אישה ירוקה ושני ילדים ירוקים.

ובלילות היה יושב במיטה הירוקה שלו וחולם חלומות ירוקים.

יום אחד קם האיש הירוק בבוקר ירוק, נעל נעליים ירוקות,

לבש חולצה ירוקה ומכנסיים ירוקים ויצא החוצה.

 האיש הירוק נסע באוטו הירוק שלו ונסע בכביש הירוק.

מצד אחד של הכביש ראה האיש ים ירוק ומהצד השני פרחים ירוקים. זה היה יום יפה.

והאיש הירוק שמח ושר שירים ירוקים, ועישן סיגריה ירוקה עם עשן ירוק.

ואז ראה האיש הירוק שעל הכביש עומד איש כחול.

האיש הירוק עצר את האוטו הירוק שלו

 ושאל את האיש הכחול: "הי, איש כחול, מה אתה עושה פה?"

"אני?", אמר האיש הכחול, "אני מסיפור אחר".