Make your own free website on Tripod.com

מדוע לגמלים יש זנב?

ראיתי נקניק אז חשבתי לי: מדוע בעצם יש לגמלים זנב?
פשוט מאוד. מפני שכל הזמן הם מתו שיהיה להם זנב, בשביל שיוכלו לגרש את הזבובים. בסוף אלוהים שמע לתפילתם ונתן להם זנב.
וזה גם מסיבות בטחוניות. מפני שאחרת הם יהיו מוקפים אויבים. ככה הם מוקפים זנב.
וגם בשביל הייצוג. לפעמים, באסיפת החיות, הוא יוכל לכשכש בזנב ואז כל החיות יגידו: תביטו, גם לגמל יש זנב.
וגם בגלל הצנע. מפני שגם חיות גדולות ועצומות לא מתביישות בזנב.
לכל דבר יש כמה צדדים, צד כזה - וצד כזה.
ובכלל, מה יש? כל-כך מעט זמן יש לו זנב, ואתם כבר באים בטענות?
אף אחד עוד לא מת מזנב. זה יעבור, יישאר רק זנב.
וזה גם עניין של תעמולה. צריך להסביר בעולם שיש זנב, בשביל שיבינו את המצב ויתמכו. צריך תמיכה.
וחוץ מזה, אין כל צורך לספר שיש זנב, מפני שהגמל הוא כוח חשוב בסביבה ויכול לעזור בהזדמנות. אין צורך להשמיץ.
והעיקר - אפשר לתלות על הזנב פעמון לצלצל בו ביום העצמאות.
בעצם, אם להגיד את האמת, רציתי לכתוב דווקא על הדבשת. אבל זה לא נעים, מפני שלמי אין דבשת? וגם צריך שיהיה חופש הדיבור.